Onze diensten

B.A.A.S

Business Analist as A Service

Wat is B.A.A.S?

BAAS is een dienst van InSim waarbij een Business Analist/Scientist in de vorm van een abonnement bij u ingezet kan worden ter ondersteuning van uw eigen data analiste, informatiemanager, productiemanager of directie.

Wat betekent dat voor u?
 • lagere vaste maandelijkse kosten;
 • Beschikking over Data Analist/Scientist;
 • Slimmere inzichten;
 • Sturen op basis van data in plaats van buik gevoel;
 • Lagere grijpvoorraad;
 • Verhoging van productie;
 • Aanpakken van de oorzaak in plaats van het gevolg;
 • Uw Concurrent voorzijn;
 • Lager uurtarief.

S.E.A.S

Solution Engineer as A Service​

Wat is S.E.A.S?

SEAS-Contract is “Solution Engineer As a ServiceHiermee bieden wij een jaarcontract op basis van een vooraf bepaald aantal uren per jaar, gebaseerd op een gemiddelde behoefte aan ondersteuning per maand. 

Wat betekent dat voor u?
 • Lagere vaste maandelijkse kosten;
 • Beschikking over een Specialist en vast contact persoon;
 • Slimmere Samenwerking;
 • Betere communicatie;
 • Geen dubbele documenten;
 • Verhoging van productiviteit;
 • Aanpakken van de oorzaak in plaats van het gevolg;
 • Uw concurrent voorzijn;
 • Lager uurtarief.

B.A.A.S

sTILSTAAN IS ACHTERUITGAAN

Bijna elke organisatie is bezig met de transitie naar een datagedreven organisatie. De toekomst ligt in het sturen van de organisatie op basis van beschikbare data en hiermee zelfs onderbouwde voorspellingen te gaan maken. Meer en meer wordt ingezet op Business Intelligence. Dit is het proces van dataverzameling en data-analyse, waarbij data wordt omgezet naar informatie en kennis om gefundeerde bedrijfsbeslissingen te kunnen nemen. Zo krijg je alerte en wendbare organisaties. Vaak is de organisatie te klein en/of de investering(kosten) te groot om een Data Analist/Scientist fulltime in dienst te nemen.  Dankzij de InSim dienst BAAS (Business Analist as A Service) kan u toch, met ondersteuning van een Data Analist, de overstap maken zonder dat u deze zelf fulltime in dienst hoeft te nemen.

Met BAAS bent u in staat om snel en gecontroleerd, samen met een specialist, uw data te ontsluiten en zo betrouwbare, consistente gegevens weer te geven. Het grote voordeel is dat deze specialist periodiek voor u beschikbaar is. Verder haalt u er voordeel uit om op denksnelheid tot nieuwe inzichten te komen en deze inzichten te gebruiken om te sturen. Dit is toepasbaar op zowel productie, financieel, HR en overige gebieden, kortweg binnen de hele organisatie. Een business analist is dan de ideale schakel tussen de business requirements of organisatie enerzijds en de oplossing of (externe) ontwikkelpartij anderzijds. In zo’n geval identificeert, analyseert en specificeert de business analist de behoeften en communiceert deze als bruikbare informatie naar het projectteam. 

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kan de frequentie aangepast worden. Zo is er bijvoorbeeld na de oplevering van een BI Project een grotere behoefte aan een specialist ter ondersteuning. Wanneer de behoefte daalt, kan de frequentie aangepast worden en zo wordt de aanwezigheid van de specialist dan afgebouwd naar een bepaald aantal uren per week.  

Dankzij de abonnementsvorm betaalt de organisatie maandelijks een vast bedrag. Geen onverwachte en hoge uur-facturen maar een gekend bedrag en altijd iemand direct ter beschikking. Gedaan met aanvraag indienen en wachten tot het in de planning past om iemand langs te laten komen. 

s.E.A.S

CLOUD WORDT COMMODITY

Office 365 is een clouddienst die u en uw werknemers overal een veilige en betrouwbare toegang biedt tot al uw Office-programma’s en informatie. Op die manier kan iedereen die bij u in dienst is altijd blijven werken met de vertrouwde desktopomgeving. Uw werknemers kunnen zowel op kantoor, als thuis en in het buitenland over hun documenten, agenda’s contactpersonen en e-mail beschikken. Via een pc, telefoon of browser kunnen ze dus overal ter wereld productief blijven. Deze clouddienst is een alles-in-één-service van Microsoft tegen een betaalbare prijs. Het technische beheer wordt uitgevoerd door Microsoft en de kosten hiervoor zijn opgenomen in de Office 365 abonnementsprijs.  

Doordat de clouddienst u en uw werknemers in staat stelt om altijd en overal te kunnen werken, is het handig om terug te kunnen vallen op de kennis en kunde van een Solution Engineer van InSim. Wij kunnen een Solution Engineer ter uwe beschikking stellen ter ondersteuning bij functionele vraagstukken. Dit biedt als grote voordeel dat u zelf niemand fulltime in dienst dient te nemen hiervoor. 

Omdat niet iedereen hetzelfde is, is de mogelijke inzet van de Solution flexibel opgebouwd zodat het naar uw behoefte kan worden samengesteld. Onze doelstelling is u als klant te ontzorgen waar het gaat om uw Office 365 omgeving.

De afgenomen uren in het SEAS-Contract zullen maandelijks beschikbaar gesteld worden, waarbij er maandelijks een overzicht wordt verstuurd met de gemaakte en nog beschikbare uren. 

Vanuit InSim zal er een vaste contactpersoon worden toegewezen, die 1 x per maand de overeengekomen contracturen op locatie aanwezig zal zijn. De uren hiervoor zullen van het tegoed worden afgeschreven. Wanneer er, uitgaande van het gemiddelde aantal uren per maand, een over- of onderschrijding op deze uren is, dan zullen deze verrekend worden met de volgende maand.  Wanneer wij merken dat het saldo van de beschikbare uren ontoereikend is dan zal proactief contact met u opgenomen worden. 

Schuiven naar boven